> Help ons oogsten

Help ons oogsten

Basisinformatie

Type traject: 
Speciaal traject
Functieomschrijving: 

De agrarische sector wordt op allerlei manieren geraakt door de coronacrisis. Zo is er in de sierteeltsector weinig tot geen werk op dit moment en leeft er binnen andere sectoren weer onrust over de inzet van mensen. Zoals jullie wellicht weten wordt er in de Nederlandse land- en tuinbouw sector veel gebruik gemaakt van buitenlandse werknemers.  Deze werknemers kunnen/willen i.v.m. corona  niet naar Nederland afreizen. Concreet betekent dit dat de oogsten verloren zullen gaan.

Geen personeel = geen oogst.

LTO Arbeidskracht heeft een platform ontwikkeld om werkgevers in de land- en tuinbouw te ondersteunen bij vraag- en aanbod van personeel. Nedflex, exclusief uitzendpartner  van LTO Arbeidskracht biedt in de backoffice ondersteuning bij het matchen van werkgevers en werkzoekenden. Op het platform wordt vraag en aanbod samengebracht. 

Mocht je werkzoekenden spreken die de handen uit de mouwen willen steken, of werkgevers spreken die personeel nodig hebben: aanmelden voor het platform kan via: www.helponsoogsten.nl

Deelname wordt opgestart na invullen van het digitale aanmeldingsformulier op de site. Na invulling van het contactformulier wordt vraag en aanbod zo veel mogelijk bij elkaar gebracht. Het is op voorhand nog niet bekend waar men eventueel aan de slag kan of waar vraag is.

LTO bemoeit zich verder niet met de matching, maar brengt op deze manier partijen kosteloos bij elkaar.

Alrik Mol - EURES adviseur transnationaal

   alrik.mol@uwv.nl

  +31-(0)6-5540 5443

Situatie van doelgroep: 
Werkend
Scholier
Voortijdig schoolverlater
Participatiewet
WW
NUG (Niet-UitkeringsGerechtigde)
Starter