Gemeentehuis Hoofddorp

> Over leren en werken in de regio groot Amsterdam

Over leren en werken in de regio groot Amsterdam

Wat is het Leerwerkloket?

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden tussen: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven.

'Leerwerkloketten stimuleren mensen een leven lang te leren'

Leerwerkloket groot Amsterdam

Het Leerwerkloket groot Amsterdam is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Haarlemmermeer en werkt nauw samen met het Werkgeversservicepunt groot Amsterdam.

Het Leerwerkloket is er voor:

  • - Werkzoekenden met of zonder uitkering
  • - Werknemers
  • - Studenten
  • - Scholieren
  • - Werkgevers

Dienstverlening aan werkzoekenden, werknemers en scholieren

Het Leerwerkloket informeert en adviseert bij scholings- en/of loopbaanvragen. Wij hebben het regionaal scholingsaanbod en (leerwerk)vacatures in beeld.

Dienstverlening aan werkgevers

Onze leerwerkadviseurs zijn experts op het gebied van leren en werken. Ze kunnen onder andere worden ingeschakeld bij het organiseren van leerwerktrajecten en bij het adviseren van werkgevers over om-, her- en bijscholing van personeel.

Bereikbaarheid

U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur per email: grootamsterdam@lerenenwerken.nl

Het Leerwerkloket groot Amsterdam is gevestigd op het Raadhuisplein 1 in Hoofddorp.